Документы из Арцизского суда, где судья Гусева наложила арест

07.09.2023
15:53
Дурач Сергей Викторович, Мустеца Ігор, Пилипенко Сергій, Испанюк Тарас,


До Арцизьк9rо palioииoro суду Одеськоr областi 68404, м. Арциз, вул. Собориа, 29

,\

Позивач: Бузика Ceprili Мартинович

Вiдповiдач 1: Iспаиюк Тарас Олексiliович

Вiдповiдач 2: Товарвство з обме-мевою вiдповiдальвiстю <<ЛАРГ€НТ»

Електровва пошта: невiдома

Вiдповiдач 3:Товарвство з обмежевою вiдповiдальвiстю <<БАСАРI»

Вiдповiдач 4: Дочiрнс пiдпрнсмство <d\:ОМПРОМIС»

Вiдповiдач 5: Товарнство з обмеженою

вiдповiдальнiстю «IСТУС>>

65026, Одеська область, мiсто Одеса, площа

Грецька, 1, офiс 202

Цiва позову: 160 ООО ООО (сто шiстдесят

мiльliонiв) rрнвень

ЗАЯВА,,µ ·.-…… · ….. ;: ,·’
Oд,or.i-.l(nf /»\,r;., ….. -•
lд нтv. i .:щiiр й !:. 0 1910-1:.
про забезпечення позовуBx.’l f-YJ:!J1Jt’,,1
Пiдпис

Scanned with CamScanner